PAKSAT-1R
Look Angles

International Azimuth (°) / Elevation (°)
Abadan 199.8/52.9
Abu Dhabi 215.4/55.9
Addisababa 184.5/79.4
Ahmedabad 240.5/42.9
Al-Amarah 197.1/51.6
Amsterdam 140.5/22.7
An-Najaf 191.8/52.1
An-Nasiriyah 195.8/52.7
Asmera 183.4/72.0
Atbara 238.5/40.2
Baghdad 191.5/50.7
Baghlan 226.1/36.9
Bandar Abbas 215.9/52.3
Bannu 229.6/38.1
Basra 198.8/52.9
Bayram-Ali / Bayramaly 216.2/39.6
Berlin 150.0/25.8
BigBend 243.5/32.9
Bishkek 227.5/28.4
Brussels 139.5/23.7
Buraidah 193.4/58.5
Cairo 166.6/54.2
Cologne 142.3/24.8
Daressalaam 349.1/81.8
Dubai 216.1/54.7
Dushanbe 223.7/35.1
FortSandeman 229.6/40.6
Hajjah 199.9/70.5
Haradh 205.6/59.2
Hargeysa 212.6/76.6
Herat 218.6/42.5
Isfahan 204.3/20.3
Jalalabad 228.3/37.2
Jinja 94.8/84.3
Kabul 226.9/38.0
Kampala 93.2/83.6
Kathmandu 246.8/29.3
Khamis-Mushait 194.7/67.9
Khartoum 160.3/70.6
Kismayu 275.1/84.7
Kisumu 88.2/86.2
Kolkata 252.4/28.4
London 134.9/21.2
Malindi 326.7/85.5
Mashhad 213.8/42.1
Mazar-i-Sharif 222.9/37.6
Mbarara 85.4/81.3
Mecca 185.0/64.8
Medina 183.9/61.3
Merca 256.1/81.7
Mogadishu 255.0/81.0
Mombasa 336.9/84.9
Mumbai 244.9/44.6
Nairobi 42.7/87.9
New Delhi 239.6/35.8
New Delhi 239.6/35.8
Nikshahr 222.8/50.7
Oman 221.4/57.7
Paris 136.5/24.4
PortSudan 177.6/67.0
Qandahar 225.1/42.5
Riyadh 200.1/59.5
Sharjah 216.2/54.5
Shiraz 207.6/52.0
Suez 169.1/54.5
Taif 186.6/64.9
Tehran 202.2/46.2
Tororo 100.4/85.4
WadMadani 162.4/72.3
Zanzibar 349.0/82.6
Pakistan Azimuth (°) / Elevation (°)
Bahawalpur 233.7/39.8
Chitral 228.8/35.3
D.G Khan 231.9/40.1
D.I.Khan 230.8/38.8
Dalbandin 225.7/45.6
Faisalabad 233.4/37.4
Hyderabad 250.7/39.8
Gilgit 231.4/33.5
Gondar 177.7/75.2
Gujranwala 234.0/36.1
Gwadar 226.8/50.0
Islamabad 231.7/35.9
Karachi 232.8/46.5
Khuzdar 229.5/44.8
Kohat 230.0/37.1
Lahore 234.6/36.4
Mingora 230.2/35.6
Multan 232.8/39.4
Muzaffarabad 231.6/35.1
Peshawar 229.8/39.3
Quetta 227.8/42.7
Saindak 221.7/47.1
Sargodha 232.5/37.2
Shahbazkalat 227.3/47.6
Sialkot 234.0/35.6
Sukkur 232.0/43.2